13 gru 2017

Dzień profilaktyki w szkole filialnej

W ramach dnia profilaktyki uczniowie Szkoły Filialnej w Werchracie uczestniczyli w spektaklu ” Tu rządzi kot” w wykonaniu teatru Kurtyna. Został on wystawiony w gminnym ośrodku kultury, staraniem GKP i RPA w Horyńcu -Zdroju. Jego tematyka uświadamiała dzieciom potrzebę właściwych zachowań wobec ludzi i zwierząt.
Tytułowy bohater,  bezdomny, mądry kot prowadzi widzów przez zabawną i pouczającą opowieść o tym, że dzięki uprzejmości i grzecznemu zachowaniu wobec innych, stajemy się lepsi. Uświadamia im, że złość czyni nas słabymi, zaś dobro i niezabieranie radości innym daje nam szczęście.   Po powrocie do szkoły dzieci wymieniały się wrażeniami ze spektaklu. Przypomnieliśmy sobie jego treść i to czego uczyli kot i Asia. Rozmawialiśmy , uczniowie podjęli próbę odpowiedzi na pytanie “Jak postępować, by nie zabierać radości innym?”