25 mar 2019

Dzień Nowych Technologii

 

21 marca 2019 r.  w naszej szkole odbył się konkurs „Poszukiwacze kodów QR” z okazji Dnia Nowych Technologii. Ideą tego wydarzenia była popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych.  Reprezentacje klas rywalizowały ze sobą, odnajdując ukryte na terenie szkoły kartki z zakodowanymi pytaniami w postaci kodów „QR”. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą interdyscyplinarną, ale także umiejętnością stosowania nowoczesnych technologii oraz zorganizowaną współpracą w grupie aby w jak najszybszym czasie odnaleźć i rozwiązać  poprawnie 40 zadań.

Jacek Szczupak