29 kw. 2020

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Jesteśmy wspólnotą, którą łączą symbole narodowe. Są one wyrazem czci i szacunku dla naszej Ojczyzny. 2 maja obchodzić będziemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Flaga jest symbolem wyjątkowym, który towarzyszy nam nie tylko z okazji uroczystości państwowych, ale  także w czasie ważnych dla nas wydarzeń.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które zostało wprowadzone 20 lutego 2004 roku. Tego dnia zwykle organizowaliśmy uroczysty apel szkolny,  którego głównym tematem była polska flaga narodowa.

 

 

 

 

 

W tym roku nie będzie wspólnego świętowania. Teraz, kiedy solidarnie podejmujemy walkę z epidemią, niech wyrazem naszego patriotyzmu będzie wywieszanie  w domach flag i chorągiewek.  Niech te barwy symbolizują naszą miłość do Ojczyzny, dumę z przynależności do narodu, pamięć i nadzieję na lepsze jutro.