13 październik 2021

Dzień Edukacji Narodowej

Longin Jan Okoń pisał :
„Trud Twój nie umrze ze mną ,
będzie żył w słonecznych oczach
rozkwitłych w dojrzałość”.

 

Drodzy Katecheci, Wychowawcy, Nauczyciele.

 

To Wy obok rodziców kształtujecie serca i umysły dzieci i młodzieży. To Wy troszczycie się o przyszłość i życie wielu.

Dziękuję za wszystkie starania, które wkładacie w wychowanie i edukację. Wierzę, że Wasz wysiłek uczyni z naszych uczniów ludzi mądrych i szlachetnych.

Dziękuję za codzienne, niezwykle trudne i mozolne kształtowanie młodych ludzi.

Bądźcie zdrowi, zadowoleni z pięknej pracy, którą wykonujecie, zadowoleni z efektów. Nie zaznawajcie kłopotów i trosk, bądźcie pogodni i uśmiechnięci. Niech się spełnią Wasze marzenia dotyczące życia osobistego i zawodowego.

 

Drodzy Pracownicy niepedagogiczni, dziękując za wasze starania życzę dobrego zdrowia, sił i wszystkiego, co dobre i piękne, spełnienia marzeń.

 

Szanowni Seniorzy, pracujący w szkołach Gminy Horyniec-Zdrój.

Przyjmijcie słowa wdzięczności za Wasz wieloletni  trud oraz zaangażowanie w edukację i wychowanie wielu pokoleń.
W Dniu Edukacji Narodowej wszyscy Was wspominamy, pozdrawiamy i przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiego dobra.

 

 

 

 

Dorota Rachwalik – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju