Koniec roku harcerskiego

Na ostatniej zbiórce w czerwcu podsumowaliśmy rok harcerski 2017/2018. Mieliśmy w tym roku wiele różnorodnych zajęć, nie tylko w szkole, ale także w naszej miejscowości, gminie i powiecie. Często wszelkie uroczystości i spotkania odbywały się w dniach wolnych od nauki. Jednak dla harcerzy to żaden problem:

Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór,
z lasu do lasu, z pól do pól.
Wszędzie nas pędzi, wszedzie gna
harcerska dola radosna.

A teraz już czas na WAKACJE! – wyczekiwany wypoczynek na obozach, koloniach, w górach – wędrówka, nad morzem – plaża, przy ognisku – ciepło, zwiedzanie nieznanych miejsc, w gronie przyjaciół…


DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

Przyrzeczenie Harcerskie

Dnia 24 maja 2018 r. Harcerze z 2DH “Żywego Słowa” złożyli uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie. Uroczystość odbyła się przy ognisku nad zalewem, a wcześniej kandydaci do przyrzeczenia mieli do pokonania w lesie tor przeszkód i możliwość przypomnienia soboe Prawa Harcerskiego. Potwierdzeniem złożenia przyrzeczenia harcerskiegobyło wręczenie (na ogół przypięcie do munduru harcerskiego) krzyża harcerskiego, Witamy w szeregach braci harcerskiej!


Przyrzeczenie Harcerskie:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

IV Roztoczański Rowerowy Rajd „Niepodległości”

26 maja 2018 r. 2 DH “Żywego Słowa” wzięła udział w organizacji IV Roztoczańskiego Rowerowego Rajdu – Green Velo 2018, do którego w nazwie dodano „Niepodległości” w naszej gminie. Zadaniem harcerzy było zaciągnięcie warty przy pomnikach w Horyńcu – Zdroju – Pomnik Niepodległości – i w Bruśnie Nowym – Pomnik Wolności. Organizatorzy rajdu poprzez specjalnie wyznaczony przebieg trasy chcieli w ten sposób uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Była to jedyna w swoim rodzaju możliwość zademonstrowania swej polskości oraz umiłowania wolności zarówno przez uczestników rajdu jak też przez harcerzy..
Trasa rajdu wynosiła ponad 70 km i przebiegała prez piękne tereny podkarpackiej części Roztocza Wschodniego, w obrębie gmin: Lubaczów, Horyniec – Zdrój, Narol i Cieszanów.
Uczestnikom rajdu zaprezentowano na trasie miejsca oraz symbole z przeszłości, upamiętniające wydarzenia związane z walką o niepodległość, między innymi: pomniki, mogiły i krzyże niepodległości, usytuowane w miejscowościach: Lubaczów, Podlesie, Horyniec-Zdrój, Nowe Brusno, Płazów. Uroczyste rozpoczęcie rajdu nastąpiło przy „Pomniku Niepodległości, Bohaterów i Ofiar II Wojny Światowej” w Lubaczowie, a zakończenie miało miejsce w Cieszanowie.
Uczestnicy rajdu otrzymali okolicznościowe koszulki z orłem, którego grafika nawiązywała do figury orła umieszczonego na pomniku w Horyńcu – Zdroju z 1928 r., przedstawiającego orła zrywającego się do lotu z cokołu – kolumny oraz siedzącego u podstawy kolumny żołnierza z karabinem.

Uroczystości Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Horyńcu – Zdroju

12 maja 2018 roku nasza szkoła przeżywała uroczyste chwile, związane z obchodami Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju – Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku obchody tego święta miały szczególny wymiar, gdyż wpisywały się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. 2 DH “Żywego Słowa” brała czynny udział w tym święcie szkoły. Oprócz warty honorowej w kościele Zdrojowym w czasie Mszy św. za naszą społeczność szkolną i przy obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego przy budynku szkoły, harcerze aktywnie współpracowali z nauczycielami w.f. przy sprawnym przebiegu XXI Powiatowego Biegu Ulicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym uczestniczyli zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych z terenu naszego powiatu. Ponadto część harcerzy miała możliwość uczestniczenia w zasadzeniu pamiątkowego dębu “Marszałek Piłsudski” na placu szkolnym.

Koncert Pieśni Patriotycznej

Kontynuując obchody Święta Patrona Szkoły harcerze wieczorem wzięli udział w Koncercie Pieśni Patriotycznej w parku Zdrojowym, wykonując piękną piosenkę harcerską Szare szeregi.

Gdzie losów wojny niesie wiatr,
tam zza rogów stu,
Stoi na straży szara brać,
i flaga biało czerwona.

Ref.: Szare, szare, szeregi, szeregi,
szare, szeregi,
w szarych mundurach,
harcerska brać.

Po nich pozostanie tylko pamięć…

Dnia 29 kwietnia 2018 r. 2 DH “Żywego Słowa” czynnie uczestniczyła, jak co roku, w uroczystościach patriotycznych ku czci pomordowanych przez bandy UPA mieszkańców Radruża w latach 1944 – 1946. Harcerze pełnili uroczystą wartę przy pomniku upamiętniającym pomordowanych oraz odbierali wiązanki kwiatów składane przez poszczególne delegacje i układali je u stóp pomnika. Po raz kolejny potwierdzili, jak bliskie ich sercu są ideały odnoszące się do historii naszej Ojczyzny – w myśł słów jednej z piosenek:

Cnota, Ojczyzna i Bóg,
to droga, którą trzeba iść.
Nie słuchaj, gdy ktoś każe ci,
zapomnieć o historii tej.

Po nich pozostanie tylko pamięć…

Witaj maj, piękny maj! –
udział harcerzy w akademii z okazji 3 Maja

Ojczyzna – bliskie słowo
w nim serca wszystkie.
Ojczyzna zwykłe słowo,
czemu tak bliskie?

27 kwietnia 2 DH Żywego Słowa wzięła czynny udział w przygotowaniu akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Harcerze wraz z innymi uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawili piękne karty rodzimej historii i wysiłki Polaków w walce o odzyskanie niepodległości naszego kraju.

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Harcerze wraz z pozostałymi uczniami uczcili kolejną rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja wierszem, piosenką i tańcem. Choć ustanowiona w 1791 r. konstytucja przetrwała krótko, bo już w 1795 roku nasza Ojczyzna przestała figurować na mapach Europy, to w trudnym okresie niewoli stała się ona symbolem wewnętrznych sił narodu w drodze do niepodległości. Przypominając dzieło Konstytucji 3 Maja harcerze i pozostali wykonawcy chcieli oddać hołd jej twórcom – patriotom, dla których największą wartością była wolna Ojczyzna. Dziś jesteśmy krajem wolnym, a dzień ustanowienia konstytucji, od 1990 r., obchodzony jest jako Święto Narodowe. Przypominając te karty z historii młodzież zwróciła uwagę na to, by czerpać z nich siłę i mądrość po to, aby uczyć się być prawdziwym Polakiem i nie wstydzić się być patriotą – harcerzem.

Zlot Hufca ZHP Lubaczów

Dnia 26 kwietnia 2018 r. 2 DH “Żywego Słowa” wzięła udział w Zlocie Hufca ZHP Lubaczów, który zwołany został z okazji 100 – lecia ZHP w Polsce oraz z okazji 5 rocznicy nadania Hufcowi imienia Ks. hm Wiktora Hassa Paneckiego i Sztandaru.

Wszystko, co nasze Polsce oddamy,
w niej tylko życie, więc idziem żyć…
Na jej zew w bój czy trud,
pójdzie rad harcerzy polskich ród!

Jezeli chodzi o samo harcerstwo w Lubaczowie i w okolicznych miejscowościach powiatu lubaczowskiego, to duży wkład w rozwój harcerstwa lubaczowskiego wniósł ks. Stanisław Prasoł, który w 1934 r. był komendantem I DH im. H. Sienkiewicza w Lubaczowie. W 1939 r. drużynowym tej drużyny był dh Zdzisław Zathey – wspaniały nauczyciel w LO i wychowawca, a w tym samym roku kapelanem drużyny został ks.Wiktor Haas Panecki, harcerz lwowski, którego przydzielono do pracy w parafii w Lubaczowie. Swą postawą i zaangażowaniem wywarł on duży wpływ na rozwój harcerstwa lubaczowskiego. Dlatego też Hufiec ZHP Lubaczów od 27 kwietnia 2013 r. nosi imię Ks. hm. Wiktora Haasa Paneckiego.
Z okazji małego jubileuszu w Zlocie Hufca ZHP Lubaczów wzięło udział ponad 260 zuchów i harcerzy, w tym nasza drużyna – 15 harcerzy. Wszyscy spotkali się najpierw na apelu o 11.30 na Rynku w Lubaczowie, a następnie udali w uroczystym pochodzie do kościoła św. Karola Boromeusza na Mszę św. Po nabożeństwie harcerze i zaproszeni goście wysłuchali krótkiej części artystycznej oraz obejrzeli prezentację multimedialną o bohaterze Hufca. W dalszej części obchodów udali się na rajd po miejscach pamięci narodowej w Lubaczowie, odmówili modlitwę za poległych i zapalili biało – czerwone znicze. Po uroczystościach oficjalnych wzmocnili swoje siły małym poczęstunkiem, a instruktorzy oraz goście wzięli udział w konferencji poświęconej historii lubaczowskiego harcerstwa. W tym dniu każdy czuł dumę z tego powodu, że JEST HARCERZEM!

Idziem weseli z uśmiechem na twarzy,
czystość i prawość to nasza broń.
Zawsze gotowi, gdy się wydarzy
podać bliźniemu pomocną dłoń

 

Droga Krzyżowa ulicami Horyńca – Zdroju z udziałem harcerzy

 

W piątek, 23 marca 2018r., harcerze z 2 DH “Żywego Słowa” wzięli czynny udział w Drodze Krzyżowej ulicami Horyńca – Zdroju, która organizowana jest corocznie przez oo. franciszkanów z naszej parafii, gromadząc rzesze mieszkańców i kuracjuszy. Trasa przebiegała od Kościoła zdrojowego do parafialnego. Harcerze licznie zgromadzili się przy Krzyżu niosąc pochodnie, wypełniając tym samym słowa Przyrzeczenia Harcerskiego: “Harcerz całym sercem służy Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu ”. Krzyż Harcerski, który noszą na piersi, ma im o tej prawdzie nieustannie przypominać i wskazywać właściwą drogę. Dla każdego harcerza Droga Krzyżowa była z całą pewnością nie tylko właściwym miejscem na realizowanie służby w społeczności lokalnej, ale przede wszystkim niezwykłym przeżyciem wzbogacającym duchowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE BOJĘ SIĘ NICZEGO, TA PIEŚŃ O HARCERZU JEST…

 

W dniu 22 marca 2018 r. 2 DH “Żywego Słowa” wzięła udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Lisich Jamach. Celem festiwalu jest przede wszystkim promocja piosenek o harcerzach, harcerskich ideałach oraz służbie Ojczyźnie, jak też rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. W konkursie wystąpiło 14 drużyn i gromad zuchowych z Hufca ZHP Lubaczów.

Naszą drużynę reprezentowało 10 harcerek, które zaśpiewały 2 piosenki: “Szara lilijka” oraz “Płonie ognisko w lesie” i zajęły II miejsce w kategorii drużyn wielopoziomowych. Zważywszy na to, że jesteśmy dość “młodą” drużyną, gdyż większość harcerzy dopiero w tym roku szkolnym rozpoczęła przygodę z harcerstwem – to cieszymy się z takiego werdyktu jury festiwalowgo i możemy tylko zachęcić innych uczniów do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju słowami śpiewanej na festiwalu piosenki:

Załóż mundur i przypnij lilijkę,
Czapkę na bakier włóż,
W szeregu stań wśród harcerzy,
I razem z nami w świat rusz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strofy o Ojczyźnie

Dnia 22 lutego br. harcerki z 2 DH “Żywego Słowa” wzięły udział w Powiatowym Harcerskim Konkyrsie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”, pod hasłem NIEPODLEGŁA”. Konkurs odbył się, jak co roku, w Domu Kultury w Wielkich Oczach.

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości harcerze z naszego hufca recytowali wiersze i fragmenty prozy nawiązujące do tego wydarzenia. Wiktoria Kot prezentowała wiersz E. Słońskiego, “Ta, co nie zginęła” oraz fragment z książki “Syzyfowe prace”, zaś Karolina Basznianin – wiersz S. Rybki, “Hymn Rzeczypospolitej” i fragment z “Latarnika”.

Bo wciąż na jawie widzę
i co noc mi się śni,
że TA, CO NIE ZGINĘŁA,
wyrośnie z naszej krwi.

 

 

Wycieczka do Zakopanego

 

Drugą propozycją dla harcerzy w czasie ferii była wycieczka do Zakopanego, która odbyła się w dniach 7 – 9 lutego 2018 r. Harcerze z 2 DH Żywego Słowa” również wzięli w niej udział. Atrakcji było wiele, ale największą z nich był widok naszych polskich gór w czasie zimy. Zakwaterowani byli w harcerskim schronisku na “Głodówce”, które słynie m.in. z corocznego przyjmowania Betlejemskiego Światła Pokoju od skautów austryjackich i słowackich. Poza tym stałe punkty do zwiedzania: przejazd kolejką i spacer po Gubałówce, skocznie narciarskie, Krupówki. Wieczorem mieli ciekawe spotkanie z góralem, który przybliżył im kulturę góralską. Harcerze mogli przymierzyć góralskie ubrania i zrobić pamiątkowe zdjęcia z prawdziwym góralem. Następnego dnia wyruszyli w góry, w stronę Morskiego Oka. Przewodnik zadbał o to, by droga wiodła nie tylko “asfaltówką”, lecz zabrał harcerzy na ośnieżony szlak, który wymagał trochę więcej trudu, ale był atrakcyjniejszy. Największą osobliwością był spacer po tafli Morskiego Oka, skutego grubym lodem. Harcerze schodzili ze szlaku, gdy zapadał już zmrok – zmęczeni, ale pełni wrażeń, zadowoleni ze swoich “górskich podbojów”. Wieczorem przeżyli jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie – PRZYRZECZENIE HARCERSKIE dla nowych harcerzy i odnowienie przyrzeczenia dla chętnych. Była to niezapomniana chwila, gdyż składanie przyrzeczenia na “Głodówce” nie zdarza się zbyt wielu harcerzom.
Ostatni dzień pobytu na wycieczce upłynął pod znakiem kąpieli i zabaw w basenach termalnych w Chochołowie. Najprzyjemniejsza była zimowa kąpiel w basenie pod gołym niebem oraz zjeżdżanie pontonami z dużej wysokości “w rurze”. Wrażeń i radości wiele, ale czas szybko mijał i trzeba było wracać do domu, aby w długie zimowe wieczory wspominać te niezapomniane chwile w Zakopanem.

Biwak harcerski w Wielkich Oczach
„Karnawałowe szaleństwo”

W dniach 26 -27 stycznia 2018 r. grupa harcerzy z 2 DH “Żywego Słowa” przebywała na biwaku w Wielkich Oczach, który przebiegał pod hasłem „Karnawałowe szaleństwo”.
W pierwszym dniu, tuż po zakwaterowaniu, zgromadzeni z terenu powiatu lubaczowskiego harcerze wzięli udział w zajęciach programowych, w skład których wchodziły: pierwsza pomoc – w wykonaniu ratowników medycznych, musztra – prowadzona przez funkcjonariusza SG, nauka piosenek i pląsów harcerskich. Uwieńczeniem pierwszego dnia biwaku była KARNAWAŁOWA DYSKOTEKA z udziałem profesjonalnego didżeja (DJ), która trwała do późnych godzin nocnych.       Wszyscy bawili się wybornie, mając okazję lepiej się poznać.
W drugim dniu uczestnicy biwaku brali udział w grze terenowej, dzięki której zwiedzili miejscowość Wielkie Oczy i poznali jej osobliwości. Na dobrej zabawie czas szybko mijał i już trzeba było wracać do domu, ale zawarte znajomości i przyjaźnie na długo pozostaną w sercach harcerzy.

Z ostatnim pożegnaniem – dr Danuta Zarzycka – Skoczylas – harcerka

Harcerzu, wspomnij wojny czas

i przyjdź na groby ich,

choć wojny dawno minął czas,

 ty wspomnij Szare Szeregi.

 

W sobotę, 13 stycznia 2018 r., harcerze  i zuchy z naszej szkoły wraz z rzeszą mieszkańców Horyńca – Zdroju uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych dr Danuty Zarzyckiej – Skoczylas, która zmarła kilka dni wcześniej. Była to WIELKA i znana osobistość w naszej miejscowości, głównie za przyczyną zawodu, który wykonywała – była lekarzem pracującym  w jednym z tutejszych sanatoriów, ale także nie odmawiała pomocy tym, którzy się do niej zgłaszali prywatnie. W Horyńcu – Zdroju spędziła 37 lat swojego życia i pozostanie tu już na zawsze, zgodnie z własnym życzeniem.

Dla harcerzy to także szczególna postać, godna naśladowania, gdyż jej życie i praca nieustannie związane były z Ojczyzną i działalnością dla dobra innych. Już od najmłodszych lat wychowywana była w atmosferze patriotyzmu, umiłowania ojczystego kraju. Jej przodkowie walczyli w obronie wolnej ojczyzny: pradziadek służył w wojsku, matka i ojciec brali udział w I wojnie światowej. Gdy miała 7 lat, jesienią 1934 r., poznała osobiście marszałka Józefa Piłsudskiego, który wypoczywał w dworku koło Żywca (gdzie wówczas mieszkała). Po wybuchu II wojny światowej mieszkała w Cieszynie, potem w Lublinie, by wreszcie trafić do Warszawy, gdy wybuchło powstanie w 1944 r. – miała wówczas 17 lat.

“Jak ukończyłam trzynaście lat to należałam w Lublinie do “harcerstwa tajnego” i byłam łączniczką. Często jeździłam pomiędzy Lublinem a Warszawą i dlatego w końcu trafiłam na powstanie. (…) W powstaniu miałam świetnych, odważnych kolegów w batalionie “Zośka” i w batalionie “Parasol”. Wielu z nich zginęło…W rocznicę zawwsze wywieszam flagę, która wisi przez dwa miesiące…” (powstanie warszawskie trwało 63 dni).

Każdy słyszał o “Szarych Szeregach”,

“Parasolu” czy powstańczych dniach

O walczących wśród ruin harcerzach,

Młodych chłopcach z oddziałów AK.

Nie byłam związana jakoś tak organizacyjnie, jak trzeba było, to byłam sanitariuszką albo łączniczką. Jak trzeba było budować barykady, to je budowałam, po prostu robiłam wszystko. Nawet obierałam kartofle zdobyte gdzieś na Węgrach i kopałam groby na podwórkach. Byłam przerzucana tam, gdzie byłam akurat potrzebna i widziałam wszystko od środka.(…)W tych pierwszych dniach powstania wystrzelano na Woli (jedna z dzielnic Warszawy) trzydzieści tysięcy ludzi”.

 Takie wspomnienia Pani Doktor, harcerki, można było przeczytać w jednym z wywiadów, który zamieszczony został na łamach “Gazety Horynieckiej”. Działając w harcerstwie zdobyła sprawność lekarską, która bardzo przydała się w powstaniu,a także była swego rodzaju wstępem do uzyskania dyplomu lekarza. Dalsze jej życie to ciężka praca w szpitalach w Lublinie, Przemyślu, wiele uratowanych istnień ludzkich, w tym dzieci, by wreszcie osiąść na stałe w Horyńcu – Zdroju i tutaj  spocząć po ziemskich trudach i bojach:

“Na horynieckim cmentarzu mam nawet już swój “grób”. Jest skromny, szary, taki jak ma być – z krzyżem harcerskim”. 

 

Harcerko “czuj” nadejdzie dzień

świt rozproszy mroków noc

Nie lękaj się bo nad twym snem

I nad światem czuwa Boska moc.

W Tobie jest światło – to hasło tegorocznej akcji rozesłania Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy i skautów po całym świecie. Do tej akcji czynnie włączyła się także 2 DH “Żywego Słowa”, króra uczestniczyła w uroczystościach przekazania światła w Rzeszowie, Lubaczowie i wreszcie w Horyńcu – Zdroju.

Koniec grudnia to od wielu lat bardzo pracowity i czasochłonny okres w życiu harcerzy, gdyż starają się oni, aby blask Światła z Groty Betlejemskiej dotarł w każdy zakątek naszego globu. Podobnie jest w naszej “Małej Ojczyźnie”, bowiem harcerze ze światłem docierają do władz, parafii znajdujących się w naszej gminie, do instytucji, zakładów, szkół, osób prywatnych, starszych, samotnych.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło już po raz kolejny na znak braterstwa, jedności i pokoju, będąc jednocześnie jednym z ważniejszych etapów adwentowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Wędrówka światła ukazuje to szczególne Światło, które idzie od Boga, a każdy zuch, harcerz, instruktor staje się w pewnym sensie człowiekiem niosącym takie światło, czyli niosącym Jezusa w świat. Harcerze czynią tę swoją powinność przez codzienną służbę, czasami cichą, pokorną, bez rozgłosu, starają się rozpalać w innych światło, które jest w nich samych, by nieść nadzieję na lepsze jutro, zgodnie ze słowami harcerskiej kolędy:

Światło z Betlejem nową światu da nadzieję!
Pokoju płomyk niech ogrzewa nas!

W tej wieloletniej wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by nie wyruszyło ono z Betlejem w swoją drogę po świecie To czyni ze Światła znak pokoju, skłania do wzajemnego zrozumienia i jest symbolem pojednania między narodami.

“Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii”.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju harcerze odebrali od Słowaków po polskiej stronie Tatr, a uroczysta msza święta odbyła się w sobotę 16 grudnia o godzinie 23.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Rozesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju do wszystkich Hufców z Chorągwii Podkarpackiej miało miejsce 17 grudnia 2017 r. o godz. 15:15 w kościele Księży Saletynów w Rzeszowie. Mszy św. przewodniczył bp Edward Białogłowski.

Do Lubaczowa Płomień Betlejemski dotarł 19 grudnia 2017 r. Harcerze i zuchy uczestniczyli we Mszy św. w tutejszej Konkatedrze pod przewodnictwem proboszcza ks. kan. Andrzeja Stopyry i  ks. Tomasza Szady – kapelana harcerskiego.

W Horyńcu – Zdroju przekazanie do naszej parafii mialo miejsce 21 grudnia 2017 r. na Mszy św. o godz. 16.00 pod przewodnictwem o. Bogdana Klóski.

22 grudnia 2017 r. harcerze i zuchy z naszej szkoły przekazali BŚP Dyrekcji i całej społeczności szkolnej, a następnie najstarsi harcerze ponieśli je do Urzędu Gminy, licznych instytucji, zakladów pracy i do sąsiednich parafii, a takze do Domu Opieki “Ostoja”.

Niech rozjaśnia serca Gwiazda Betlejemska,
Niech nas poprowadzi siła pozaziemska!
Drogę prostą wskaże harcerska lilija,
Tam gdzie Jezus Chrystus, Józef i Maryja!

 

Harcerze w sztafecie Betlejemskiego Światełka Pokoju

SZLACHETNA PACZKA

 

Na początku grudnia br. drużyna harcerska “Żywego Słowa” dołączyła do akcji “SZLACHETNA PACZKA”. Jest to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew nazwie, nie zajmuje się robieniem paczek, ale oparty jest na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, którzy pomagają rodzinom w potrzebie. Dary i paczki trafiają do nich tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Finał akcji “Szlachetna Paczka” organizowany jest w tym roku już szesnasty raz z rzędu.

Nasza drużyna wystąpiła w tym roku w charakterze darczyńcy, zajęła się zebraniem środków i zakupem potrzebnych rzeczy dla jednej z rodzin. Wszystko to zgodnie z “Prawem Harcerskim”, którego jeden z punktów głosi”:

 

HARCERZ NIESIE POMOC BLIŹNIM, czyli chętnie i ofiarnie pomaga, nie czeka aż go ktoś poprosi o pomoc i opiekę, lecz sam szuka okazji, by być pomocnym każdemu człowiekowi, którego spotyka na swej drodze.

Andrzejki harcerskie

 

23 listopada 2017 r. nasza drużyna harcerska “Żywego Słowa” spotkała się na nieco odmiennej niż zwykle zbiórce. Okazją do tej “innej” zbiórki stały się harcerskie andrzejki. Cała drużyna przygotowywała się do zabawy bardzo pilnie i chętnie. Najpierw zakupione zostały smakołyki – małe co nieco, które umiliły spotkanie, następnie pięknie ustawiono i przybrano stoły, zapalono świeczki, by wreszcie rozpocząć wspaniałą zabawę. Wszyscy wyśmienicie się bawili, humory dopisywały, a harcerskie pląsy i śpiewy porwały zebranych do zabawy!

LWÓW – CMENTARZ ORLĄT LWOWSKICH

 

14 listopada b.r. grupa harcerzy z 2DH Żywego Słowa wraz z drużynową oraz innymi harcerzami z Hufca ZHP Lubaczów udała się na wycieczkę do Lwowa. Głównym punktem wyjazdu było złożenie zniczy na grobach poległych obrońców Lwowa na Cmentarzu Orląt, będącym częścią Cmentarza Łyczakowskiego. Jest  on jednym z najważniejszych polskich cmentarzy znajdujących się poza naszymi granicami.Cmentarz Obrońców Lwowa często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3000 żołnierzy, część to tzw. Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. Wielu z nich nie miało skończonych nawet 16 lat. Nazywany był przez Polaków miejscem świętym (Campo Santo). Pochowano tam obrońców miasta w bitwie o Lwów oraz uczestników walk w Małopolsce Wschodniej podczas konfliktu polsko-ukraińskiego. Stąd pochodzą też szczątki nieznanego żołnierza, które obecnie znajdują się na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Przez wiele lat cmentarz był dewastowany przez Sowietów, a jego renowacja blokowana z przyczyn politycznych. Prace restauracyjne zostały podjęte dopiero w 1989 roku przez pracowników polskiej firmy, początkowo miały charakter nielegalny, z czasem włączyły się do tego polskie władze, które przez lata negocjowały możliwość odnowienia cmentarza. Ostatecznie został ponownie otwarty w 2005 roku.

Jakże wymownie o Cmentarzu Orląt napisał Kornel Makuszyński: Na te groby powinni z daleka przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie małego ducha, aby się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz jest jak szkółka, w której dzieci jasnowłose, błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym, że ze śmierci ofiernej najbujniejsze wyrasta życie.

Równie zajmujący i interesujący dla harcerzy okazał się sam Cmentarz Łyczakowski, gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków, ale z racji jego ogromnej rozległości musieli oni ograniczyć się tylko do wizyty w wybranych miejscach, m.in. zapalili znicze na grobie Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Władysława Bełzy czy też rodziny Zbigniewa Herberta.

Po tej wielkiej lekcji historii harcerze zwiedzili niektóre obiekty w mieście, a uwieńczeniem wyprawy do Lwowa była wizyta w fabryce czekolady, z której trudno było wyjść, gdyż nęciła nieprzeliczoną ilością smaków, zapachów i kolorów.

 

 

 

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

 

“Polsko! Nie jesteś Ty już niewolnicą,
Lecz czymś największym czym być można – sobą”.

 

 

11 listopada 2017 roku świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To bardzo ważne święto dla wszystkich Polaków, także dla harcerzy z naszej drużyny, którzy w tym dniu pełnili wyjątkową, zaszczytną służbę. Brali aktywny udział we wszystkich uroczystościach, które odbywały się na terenie naszej gminy. Swoją służbę rozpoczęli już 10 listopada, uczestnicząc w szkolnych obchodach Święta Niepodległości. Najpierw pełnili wartę przy obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego, później zaś wzięli udział w akademii wraz z reprezentacjami swoich klas – “Patriotyczne śpiewanie”. 11 listopada był dniem wytężonej służby dla całej drużyny. W godzinach przedpołudniowych harcerze wzięli udział w uroczystościach patriotycznych w Nowym Bruśnie, gdzie pełnili wartę przy Pomniku Wolności, po południu zaś uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości na terenie naszej miejscowości: brali udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny, następnie pełnili honorową wartę przy Pomniku Wolności na cmentarzu. W ten sposób, mimo zmęczenia i poniesionego trudu, wyrazili swój szacunek i przywiązanie do wolnej, bezpiecznej ojczyzny – zgodnie z ideałami “Hymnu Harcerskiego”:

Wszystko co nasze Polsce oddamy
W niej tylko życie, więc idziem żyć
.

 

Sprzątanie grobów przed uroczystością Wszystkich Świętych

Przed  uroczystością Wszystkich Świętych druhny i druhowie z 2DH Żywego Słowa, jak co roku, sprzątali plac przy Pomniku Wolności oraz groby zapomniane i opuszczone. To ważna akcja w ich planie działań, gdyż pozwala zastanowić się nad przeszłością i wyrazić w ten sposób szacunek i pamięć o zmarłych, choć często bezimiennych. W ramach pełnionej służby starali się uporządkować jak najwięcej mogił zasypanych liśćmi i porośniętych chwastami. Na posprzątanych grobach zapalili znicze i zmówili modlitwę za zmarłych.

HARCERSKI START W LUBACZOWIE

” Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina,

Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna “

 

14 października 2017 r. przedstawiciele naszej drużyny wzięli udział w HARCERSKIM STARCIE w Lubaczowie, gdzie mieli możliwość poznania instruktorów, harcerzy starszych i młodszych z innych miejscowości naszego powiatu, należących do Hufca ZHP Lubaczów. Na początku uczestniczyli we Mszy św. odprawionej przez kapelana harcerskiego ks.Tomasza oraz kapelana wojskowego. Brali też udział w grze terenowej po Lubaczowie, integrowali się podczas zabaw i pląsów, w przerwie których wzmacniali swe siły pyszną kiełbaską i gorącą herbatką, serwowaną przy restauracji Mikroklimat. Zadowoleni powrócili do swojej miejscowości, by realizować następne zadania harcerskie w drużynie.

 

 

 

HARCERSKI START!

“Jeśli radości chcesz zaznać życia,
W braterskim kole stań z nami wraz”

21 września 2017 r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego 2017/2018 w naszej szkole. Miało ono miejsce nad Zalewem, gdzie starsi harcerze spotkali się z nowo przyjętymi do drużyny uczniami oraz z opiekunem drużyny. W tym roku szeregi naszej drużyny zasiliło wielu nowych ochotników. Życzymy im wytrwałości w harcerskiej służbie. Wszystkim bardzo smakowała pieczona przy ognisku kiełbasa, a czas umilały zabawy i pląsy harcerskie. Wesołe piosenki łatwo wpadały wszystkim w ucho i potęgowały radosny nastrój w kręgu drużyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

78 rocznica nalotu na stację kolejową w Werchracie

 

“Przyszliśmy tutaj nad naszą granicę
zasłonić Polskę przed wrogiem, jak tarczą”

 

 

Drugim ważnym wydarzeniem patriotycznym w naszej gminie, w którym uczestniczyli harcerze z 2DH “Żywego Słowa”, była uroczystość z okazji 78 rocznicy nalotu Niemców na stację kolejową w Werchracie. Odbyła się ona się 10 września 2017 r. Poświęcona była pamięci 122 poległych tam żołnierzy, kolejarzy i ludności cywilnej. Nowym akcentem na tej uroczystości było zakończenie kolejnego etapu prac nad pomnikiem – przed bryłą pomnika zamontowane zostały tory kolejowe.

Program uroczystości:

11:00 – uroczysta Msza Święta w kościele w Werchracie,

12:00 – przejazd pod pomnik przy stacji PKP w Werchracie,

12:15 – zbiórka uczestników przy pomniku, gdzie miały miejsce: modlitwa w intencji poległych żołnierzy, kolejarzy i cywili, wystąpienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń, program artystyczny w wykonaniu naszej drużyny pt. “Wrzesień 1939 roku”.

Na uroczystości gościła także X Drużyna „Traperski Krąg” z dh. Anną Rojek, chór „Kolorowa Jesień” z Kraśnika, przedstawiciele Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP w Horyńcu Zdroju i Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręgu Roztoczańskiego, członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” z Lublina z dr Andrzejem Gładyszem, władze Gminy Horyniec-Zdrój, mieszkańcy Werchraty.

73 rocznica mordu mieszkańców Nowin Horynieckich

Nowy rok harcerski 2017/2018 harcerze z 2DH “Żywego Słowa” rozpoczęli w tym roku nieco wcześniej, bo już w niedzielę 20 sierpnia 2017 r. Wzięli bowiem czynny udział w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Nowin Horynieckich z okazji 73 rocznicy mordu mieszkańców tej miejscowości przez bandy UPA. Harcerze trzymali honorową wartę przy obelisku upamiętniającym pomordowanych mieszkańców Nowin Horynieckich, przy którym zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, delegacje złożyły kwiaty, a ksiądz proboszcz za nich się modlił.

 

 

Harcerstwo to polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie.

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) to największa polska organizacja harcerska powstała w dniu 1 listopada 1918roku. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym  stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

 

Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka.

W skład ZHP wchodzi 2 Drużyna  Harcerska “Żywego Słowa”, która powstała w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju w1996r.i działała tam do roku 2000. Jej działalność była kontynuowana w Gimnazjum w Horyńcu – Zdroju (2000r. – 2017r.), a od nowego roku szkolnego 2017/18, w związku z reformą oświaty, harcerze ponownie “powrócili” do szkoły podstawowej. Drużyna należy do Hufca ZHP Lubaczów.

Harcerze realizują zadania wspólnie wypracowane przez instruktorów hufca lub Chorągwi ZHP w Rzeszowie, czy też Kwatery Głównej, m.in. różne akcje, rajdy, biwaki, wycieczki, obozy zimowe i letnie, dbanie o miejsca pamięci, pomoc słabszym i ubogim, hufcowe i chorągwiane konkursy piosenki lub recytatorskie, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, oprawa uroczystości patriotycznych i religijnych.

2DH “Żywego Słowa” aktywnie uczestniczy też w życiu naszej miejscowości, gminy i powiatu poprzez:

  • branie udziału w różnych akcjach, obchodach świąt państwowych i religijnych na terenie powiatu,
  • organizowanie rajdów, konkursów hufcowych, np. Festiwal Piosenki Harcerskiej, Betlejemskie Światło Pokoju,
  • udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych na terenie Gminy Horyniec – Zdrój, np. Święto Niepodległości Polski, Droga Krzyżowa ulicami Horyńca, uroczystości poświęcone pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej w naszej gminie, sprzątanie zapomnianych grobów przed dniem Wszystkich Świętych, rajd śladami św. Brata Alberta, itp.