Świetlica szkolna

 

Z zajęć w świetlicy szkolnej korzysta około 200 uczniów. Opieką otoczeni są uczniowie dojeżdżający do szkoły z różnych okolicznych miejscowości w Gminie Horyniec – Zdrój oraz uczniowie miejscowi ze względu na cas pracy rodziców. W świetlicy pracuje pięciu nauczycieli – wychowawców oraz nauczyciel opiekujący się uczniami klas IV na zajęciach nauki pływania. Zajęcia w świetlicy szkolnej trwają w godz. 06.45 – 07.30 i 11.30 – 15.30.   Do zajęć świetlicowych przeznaczona jest głównie sala 25 H oraz inne sale lekcyjne – rano – sala nr 16. Ponadto wychowawcy świetlicy w trakcie zajęć korzystają z hali, sali gimnastycznej, Orlika, placu zabaw.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy i w głównej mierze obejmują:

– opiekę nad uczniami przyjeżdżającymi i odjeżdżającymi ze szkoły,

– gry i zabawy ruchowe i sportowe na placu zabaw, w hali sportowej, na Orliku,

– gry i zabawy stolikowe, m.in. warcaby, szachy,

– zajęcia na basenie,

– pomoc w odrabianiu zadań domowych,

– zajęcia plastyczne,

– wykonywanie gazetek tematycznych w świetlicy, np. „Jesień”, Dzień Edukacji

Narodowej, Święto Niepodległości Polski,

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedniego zachowania się w świetlicy,

– wdrażanie do przestrzegania zasad kultury osobistej w różnych sytuacjach.

W okresie epidemii świetlica stosuje ogólne zasady jakie obowiązują w szkole w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony przed zakażeniem wirusem COVID-19. Ograniczone lub wykluczone będą zajęcia podczas których nie będzie można zachować dystansu społecznego (np. ćwiczenia, gry i zabawy kontaktowe).

Do kontaktu rodziców z wychowawcami  uruchomiono telefon do świetlicy szkolnej 797862916 czynny od godz. 11.30.

 

 Harmonogram pracy świetlicy w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————

 

Regulamin sprawowania opieki podczas dowozów

——————————————————————

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY 2018-2019

REGULAMIN ŚWIETLICY OD ROKU 2017

REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI W CZASIE DOWOZU OD ROKU 2017

INFORMACJA O DOWOZACH W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY 2017-2018 od 9 października 2017r.