08 Cze 2021

“Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami”

 

Kleszcze są już aktywne! Czy każdy jest niebezpieczny? - Jedynka - polskieradio.pl

W dniach 28.05-2.06.2021r. uczniowie z klas: V VI i VII naszej szkoły uczestniczyli w profilaktycznym programie edukacyjnym pod taką nazwą. Celem tego programu, organizowanego za pośrednictwem  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                                            w Lubaczowie było podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych, poznanie sposobów zapobiegania im oraz uświadomienie wagi problemu ugryzień  przez kleszcze.

Pajęczaki z rodziny Ixodidae (kleszczowate) odznaczają się takimi cechami, jak brak oczu, czy obecność licznych organów czuciowych, z których najważniejszy jest narząd Hallera umieszczony na pierwszej parze odnóży. Reaguje on na zmiany wilgotności, temperatury, zapach, feromony, pot czy stężenie dwutlenku węgla, dzięki któremu kleszcz jest w stanie wyczuć swoją ofiarę z odległości 20 m! Kleszcze  nie żyją na drzewach i wbrew obiegowym opiniom nie skaczą na przechodzących pod nimi żywicieli, czekają zaś na nich w wysokich trawach do około 120-150 cm. Samica składa 3000-6000 (!) jaj w wilgotnej ściółce, korze drzew, pod liśćmi. Po wykluciu z jaj kleszcz przechodzi trzy fazy rozwoju, z których każda potrzebuje krwi do przeżycia. Spośród 870 znanych na świecie gatunków kleszczy 19 występuje w Polsce, a najgroźniejszy z nich kleszcz pospolity, atakując ponad 100 różnych gatunków ssaków,  w tym człowieka, przenosi groźne choroby, głównie odkleszczowe zapalenie mózgu (KZM), i boreliozę.

Te i inne fakty z życia kleszczy, a mianowicie wskazówki, jak chronić się przed kleszczami, poznali uczniowie naszej szkoły podczas realizacji programu. W programie wzięło udział 100 uczniów, którzy z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach, dzielili się swoimi uwagami, zadawali pytania. Na koniec zajęć z powodzeniem wykorzystali zdobytą wiedzę w rozwiązaniu quizu. Otrzymali także ulotki, które przekazali swoim rodzicom, podzielili się z nimi zdobytą wiedzą oraz porozmawiali na temat zagrożeń związanych z występowaniem kleszczy.

Jolanta Szczerbinin

                                                                                         Kleszcze w natarciu, a na boreliozę wciąż nie ma szczepionki. Jak się chronić?