Biblioteka szkolna

Kiedy otwierasz książkę, wkraczasz jakby do teatru:
najpierw jest kurtyna, odsuwasz ją i przedstawienie się zaczyna.
Cornelia Funke „Atramentowe serce”

W ostatnich latach doszło do zasadniczej zmiany wizerunku bibliotek szkolnych – to nie tylko wypożyczalnie książek, ale lokalne centrum edukacyjne i kulturalne. Nasza biblioteka szkolna znajduje się na parterze szkoły podstawowej. Czynna jest codziennie w godz. 800 – 1500. Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni oraz małej czytelni z bogatym księgozbiorem podręcznym. Osobne pomieszczenie (obok hali sportowej) zwane „Podręcznikarnią” gromadzi podręczniki szkolne, ćwiczenia i materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.
Przy bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, drukarki i kserokopiarkę. Biblioteka zaopatrzona jest w lektury, książki z literatury pięknej i wszystkich dziedzin wiedzy. W naszym księgozbiorze podręcznym gromadzimy encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, leksykony, bogato ilustrowane wydawnictwa albumowe. Znajdziecie tu też książki i wydawnictwa w języku angielskim dla różnych grup wiekowych. Biblioteka podejmowała wiele działań dla pozyskania nowych książek, m. in. realizując projekty edukacyjne w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki temu zakupiliśmy do biblioteki wybrane przez dzieci i młodzież pozycje. Biblioteka posiada również duży zasób zbiorów multimedialnych. Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Ponieważ bezpośredni kontakt z biblioteką i jej zbiorami powinien towarzyszyć dziecku już od chwili rozpoczęcia nauki w szkole, czytelnikami biblioteki mogą zostać dzieci już z punktu przedszkolnego. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu: wychowania, terapii pedagogicznej, dysleksji itd. Biblioteka prowadzi działania z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Do głównych zadań biblioteki należy stwarzanie warunków do rozwijania własnych zainteresowań uczniów oraz przyjemnego spędzania wolnego czasu (m. in. przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, plastycznych związanych z promowaniem literatury oraz teatralnych). Cyklicznie przeprowadzane są akcje czytelnicze (Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej, Cała Polska Czyta Dzieciom) z udziałem dzieci i rodziców. Ważne miejsce w działalności naszej biblioteki mają inicjatywy związane z promowaniem kultury naszego regionu – naszej małej Ojczyzny. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem materiałów związanych z miejscowością, które udostępnia czytelnikom. W bieżącym roku szkolnym biblioteka szkolna przechodzi na system e-biblio zintegrowany z dziennikiem elektronicznym Librus Synergia, dzięki czemu korzystanie ze naszych zbiorów stanie się jeszcze prostsze i przyjemniejsze.

Radą i pomocą w naszej bibliotece służą panie: Beata Nazarko i Teresa Wojtyszyn.

Logo – źródło: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/vintage-tło-na-dzień-książki-świata_2009370.htm”>Designed by Freepik</a>