09 Wrz 2019

Bezpiecznie na drodze – spotkanie z policjantem w Werchracie

W ramach edukacji  dla bezpieczeństwa  4 września 2019 r. uczniowie klas I  i II i oraz przedszkolaki uczestniczyli w spotkaniu z panem policjantem. Dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza nią. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.   Uświadomił dzieciom jak ważne jest podróżowanie w foteliku samochodowym oraz zapinanie pasów bezpieczeństwa.  Zostały też przypomniane  zasady zachowania w przypadku ataku agresywnego  psa czy kontaktu  z  dzikim  zwierzęciem leśnym.

Dzieci  czynnie uczestniczyły  w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami   i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań .                                                                                                             Na koniec   otrzymały karty pracy do pokolorowania.                                                                        Teresa Chmielowiec