24 Cze 2020

Bezpieczne wakacje – konkursy!

Wakacje tuż, tuż …. Myślimy już o zasłużonym odpoczynku, wyjazdach nad morze, w góry, do rodziny, wycieczkach rowerowych i pieszych do lasu.

Powinniśmy też pomyśleć o bezpiecznym zachowaniu w każdej sytuacji, w jakiej możemy się znaleźć w czasie letniego odpoczynku. Dlatego wzorem lat ubiegłych  zapraszamy do udziału w dwóch konkursach zorganizowanych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

 

Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, np.
– bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie, itp.
– bezpieczna szkoła,
– bezpieczne miejsce zamieszkania,
– bezpieczny Internet,
– bezpieczna droga,
– zagrożenie używkami ( papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
– przemoc rówieśnicza,
– subkultury młodzieżowe.

 1. Konkurs prac plastycznych przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Termin nadsyłania prac: od 1 lipca do 9 października 2020r. na adres: Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, ul. Słowackiego 14, 37– 600 Lubaczów.
  Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, wykonaną w dowolnym formacie i dowolną techniką ( z wykluczeniem pracy przestrzennej).
  Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane (zapisane czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo):
  – Imię i nazwisko autora
  – Wiek
  – Adres zamieszkania
  – Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza
  – Temat lub tytuł pracy
  – Imię i nazwisko opiekuna pracy
  Do pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka.
 2. Konkurs na profilaktyczny spot filmowy przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 10 do 15 lat. Termin nadsyłania spotów ( na nośniku elektronicznym, np. płyta CD, DVD, pendrive): od 1 lipca do 9 października 2020r. na adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35- 036 Rzeszów.

Spot powinien być wykonany samodzielnie przez autorów (1- 4 osoby). Do konkursu można zgłosić tylko jeden spot filmowy tego samego autorstwa. Czas trwania spotu nie może przekroczyć 10 minut.

Na nośniku elektronicznym należy umieścić naklejkę z następującymi  danymi:
– Imię i nazwiska autora ( autorów)
– Wiek
– Temat lub tytuł pracy
– Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza
– Imię i nazwisko opiekuna pracy
Do pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka.

Szczegółowe regulaminy konkursów oraz formularze zgód do pobrania znajdują się na stronie internetowej:  www.podkarpacka.policja.gov.pl  w zakładce „Bezpieczne wakacje” lub bezpośrednio kopiując link:  http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/98489,Konkursy-profilaktyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy-Bezpieczne-Wakacjequot.html

Informacje na temat w/w  konkursów można również uzyskać pod numerem telefonu: 16 632 83 53

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Marta Lewko
Dorota Ludwiczuk