20 gru 2019

Betlejemskie Światło Pokoju

„Światło, które daje moc…” – jest to hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju, które już po raz 29 będzie rozsyłane przez rzesze harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego po najdalszych zakątkach kraju, trafi też za nasze wschodnie granice. Pięknie napisał o tym kapelan ZHP: “To Światło dodaje nam odwagi i mocy, byśmy na nowo sięgnęli do korzeni naszej harcerskiej służby, które wywodzą się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. One uczą nas kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka jako bliźniego.”

15 grudnia 2019 r. harcerze z 2DH Żywego Słowa po raz kolejny uczestniczyli w Rzeszowie w uroczystości przekazania BŚP do wszystkich hufców na Podkarpaciu. Najpierw wzięli udział w apelu i ogniobraniu w Parku Jedności Polonii z Macierzą, następnie uczestniczyli we Mszy św. o godz. 16.30 w kościele farnym pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego, podczas której światło z Betlejem zostało przekazane hufcom Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz różnym instytucjom. Po dniu pełnym wrażeń wrócili do domów, aby w dalszych dniach nieść ŚWIATŁO do mieszkańców swoich miejscowości, szkół, parafii, instytucji.

19 grudnia harcerze i zuchy przekazali BŚP do parafii w Horyńcu – Zdroju oraz do Werchraty, a także do Domu Opieki „Ostoja” w Podemszczyźnie, o godz. 18.00 wzięli też udział w uroczystości rozesłania światła w Lubaczowie i w Wigilii harcerskiej. 20 grudnia harcerze przekazali światło w szkole oraz ponieśli je do różnych miejscowości w naszej gminie, jak też do zakładów pracy, przychodni, sanatoriów i innych instytucji. Z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku zakończyli tegoroczną służbę przy BŚP.

GALERIA