25 kw. 2018

APEL SZKOLNY

25 kwietnia 2018 roku odbył się kolejny apel szkolny. Na początku wicedyrektor Ryszard Lewientowicz powitał społeczność szkolną i zaproszonych

Więcej