ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W HORYŃCU - ZDROJU

RODO

Deklaracja dostępności

Realizowane projekty:

photo
''Ciągłe zmiany, ciągłe wyzwania! Aktywni uczniowie i zaangażowani nauczyciele nabywają kompetencje edukacji XXI wieku''
''Constant changes, constant challenges ! Active students and engaged teachers acquire 21st
century education competences''
WIĘCEJ

Zrealizowane projekty:

photo
Projekt: ''W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia - poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju''.
WIĘCEJ
photo
''School problem? No problem! - innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancją sukcesu''.
WIĘCEJ

Z życia szkoły

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

HISTORIA SZKOŁY

photo

Poznaj naszą historię

Musimy zdać sobie sprawę, szczególnie ludzie młodzi, że szkoła to nie tylko budynek bardziej lub mniej estetycznie urządzony, wyposażony w najnowocześniejsze środki dydaktyczne i sprzęt, ale przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i rodzice.
WIĘCEJ
ZAPRASZAMY
NA
FACEBOOKA

NASZE SUKCESY

Duży nacisk kładziemy na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. W szkole nasi uczniowie rozwijają swoje pasje!

ZAPRASZAMY
NA NASZ KANAŁ
YOUTUBE

Wirtualny spacer

Zapraszamy w podróż po naszej szkole.
I miejsce (instytucje) w konkursie 'Erasmus i Ja' - Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju

Dołącz do naszej gromady zuchowej!

ZDOBYWAJ SPRAWNOŚCI ZESPOŁOWE I INDYWIDUALNE!

Zobacz co u przedszkolaków

photo

Punkt przedszkolny w Horyńcu-Zdroju - wydarzenia

TUTAJ

Zobacz co u zuchów

photo

Gromada Zuchowa ''Przyjazne Ogniki''

TUTAJ

Zobacz co u Harcerzy

photo

2 Drużyna Harcerska “Żywego Słowa”

TUTAJ